Stanovanjska hiša

dve enostanovanjski hiši enakih gabaritov in različne notranjosti. Velikost cca 160m2. P+M. Projekt