Džamija

islamski verski in kulturni center v Ljubljani: natečajni elaborat