Dozidava

rekonstrukcija in dozidava obstoječega stanovanjskega objekta. Projekt